STYLE SWITCHER

Choose Colour style

For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Kamionska nadogranja

Osnovna namena ovih nadgradnji je transport i distribucija svežih i zamrznitih namirnica u zatvorenom prostoru sa zahtevanom i kontrolisanom unutrašnjom temperaturom. Ovim vrstama nadgradnji transportuju se isključivo paletirane namirnice. U zavisnosti od potrebnog temperaturnog režima transporta namirnica razlikujemo više vrsta hladnjača koje se međusobom razlikuju samo po izolacionim svojstvima, tj. po klasi kojoj pripadaju (klasa A, B ili C). 

DIMENZIJE NADGRADNJE

Dužina x širina x visina: Po zahtevu kupca, prilagođene su tipu vozila, njegovim konstruktivnimm karakteristikama i Zakonu o bednosti saobraćaja – pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i opterećenju vozila. 

STRUKTURA NADGRADNJE

Termoizolaciona nadgradnja je izrađena od sendvič panela, proizvedenih u privrednom društvu “MARCAR” od najkvalitetnijih uvoznih komponenti. Konstrukciju panela čine spoljne poliesterske – laminatne obloge (GRP) i izolaciono jezgro od tvrde Styrofoam pene (Styrofoam RTM GV X) izolacione gustine 40 kg/m³. Laminatna obloga sa spoljne strane je presvučena slojem poliestersklog gela (gel-coat) UV i vdootporan, koji je atestiran i zadovoljava sve uslove za kontakt i prevoz prehrambenih proizvoda. 

Debljine zidova sendvič panela su prema sledećem: 

 • Bočne strane 44,64,84 mm 
 • Krov, ceoni zid i zadnja vrata 64,84,104 mm 
 • Pod, izolacioni, samonoseći 87,107,127 mm 

Debljine panela se određuju na osnovu termo-proračuna shodno zahtevanim režimima transporta robe (klasa C ili B po ATP – evropskoj regulative), odnosno za prevoz zamrznutih (-20ºC) ili svežih (0 ÷ 12 ºC) proizvoda, i proračuna mehaničkih karakteristika sklopa ”metodom konačnih elemnata”. 

Samonoseći pod, koji čini osnovu i daje, stabilnost, pouzdanost i trajnost konstrukcije nadgradnje izrađen je od polistirenske izolacione mase gustine 40 kg/m³, sa poprečnim ojačanjima na svakih 600 mm. Sa donje strane poda je poliesterska – laminatna obloge (GRP). Sa gornje strane na pod je postabvljen višeslojni vodootproni šper, koji je presvušen završnim slojem od samonivelišuće dvokomponentne poliuretanske mase “Marothaan“ debljine 3-4 mm, koja je bez razređivača, antikorozivna, otporna na habanje, udare, hemijske i temperaturne uticaje i poseduje INO sertifikat po kome zadovoljava propise za prevoz prehrambenih proizvoda. 

Površina poda može biti ravna ili u protivkliznom izvođenju. Pored ove standardne varijante izrađujemo i podove sa površinom od laminata ili aluminijumskog lima. Spajanje – vezivanje konstrukcionih elemenata nadgradnje vrši se strukturnim aluminijumskim profilima tehnologijom lepljenja jednokomponentnim poliuretanskim lepkovima ’’BOSTIK’’ ili „SIKA“, sa kojima je izvedeno i zaptivanje – hermetizacija svih spojeva kako ne bi došlo do difuzije vode i vodene pare u izolaciono jezgro sendvič panela. 

Sa zadnje strane nadgradnje spajanje krovnog, bočnih i podnog panela je izvršeno preko robusne konstrukcije rama zadnjih vrata izrađenog od nerđajućeg čelika, takođe tehnologijom lepljenja. 

OPREMA

Nadgradnja je opremljena sa dvokrilnim zadnjim vratima (otvaranje 270º). Šarke, brave i galanterija na vratima su od nerđajućeg čelika. 

U prednjem zidu i krovu ugrađena su potrebna ojačanja – priprema za ugradnju rashladnog uređaja. 

Unutrašnja oprema

Potreban broj plafonjere za osvetljenje unutrašnjosti sa kabinskom kontrolom. 

Spoljna oprema

Gabaritna svetla, oluk za odvod vode preko zadnjih vrata, zadnji jednodelni gumeni odbojnik, elementi za pristup unutrašnjosti komore (sklapajuće merdevine i rukohvat), blatobrani i bočna zaštita od podletanja. 

Po zahtevu kupaca proizvodimo nadgradnje sa zahtevanim brojem bočnih jednokrilnih i dvokrilnih vrata sa unutračnjim – potopljenim bravama i ostalim elementima galanterije od nerđajućeg čelika. 

Po potrebi unutrašnjost nadgradnje opremamo sa policama i odgovarajućim regalnim skladištem za smeštanje robe. 

POMOĆNA MEĐUŠASIJA

Veza šasije vozila i nadgradnje ostvarena je preko odgovarajuće međušasije izrađene od hladnooblikovanih čeličnih profila, koji su međusobno spojeni vijcima–a ne klasičnim zavarivanjem. 

Montažni elementi međušasije su zaštićeni protiv korozije novim postupkom tople galvanizacije za duži vek – toplim cinkovanjem u skladu sa zahtevima EN ISO 1461. 

Toplo cinkovana međušasija je, osim izvanredne otpornosti na kooroziju, otporna i na dejstvo kamena i ostalih mehaničkih uticaja sa kolovoza. 

Zbog odličnog vezivanja cink oksida na površinu na koju se nanosi, čini da pocinkovani elementi šasije imaju veću čvrstinu od konvencionalno primenjenog i bojom zaštišenog čelika. 

Pocinkovana šasija ne mora da se boji, ali može dekorativno biti obojena u bilo koju boju po izboru kupca. 

Vodeći Evropski – Nemački proizvođač “Šmitz – Cagobull”, već nekoliko godina proizvodi priključna vozila po ovoj tehnologiji dajući desetogodišnju garanciju na antikorozivnu zaštitu šasije. 

OPCIONALI

Kao opcije gde je to potrebno i po zahtevu kupca nudimo i sledeće: 

 • Ugradnja zadnjeg hidrolifta.
 • Alke za učvršćivanje tereta u podu ili na obodnom profilu.
 • Natpisi po zahtevu kupca.
 • Poliesterski (GRP) spojleri.
 • Sanduk za alat.
 • Ugradnja opreme po ADR-u za prevoz opasnih materija.
 • Uređaj za vuču (“Pufer”) sa donjom traverzom za nošenje za prikolice sa centralnim osovinama,
 • Pokretna – preklopna zadnja zaštita od podletanja za vuču prikolica sa centralnim osovinama,
 • Aluminijumske teleskopske šipke za fiksiranje tereta.
 • Druge oznake i obeležavanje vozila – nadgradnje. 

BOJENJE

Nadgradnja je standardno obojena u belu boju RAL 9016, a može biti i po izboru – zahtevu kupca. 

TEHNIČKI PODACI NADGRADNJE

Izotermalni faktor nadgradnje (K) 0,37 ÷ 0,50 W/m2 0C 

Klasa nadgradnje po ATP-u klasa C ili B 

Osnovna namena Aluminijumskih nadgradnji je transport i distribucija raznih vrsta roba i materijala koji nisu izloženi atmosferskom uticaju. Posebnu namenu ove nadgradnje nalaze u prevozu tekstila, nameštaja, konfekcijske robe i dr.

DIMENZIJE NADGRADNJE

Dužina x širina x visina: Po zahtevu kupca, prilagođene su tipu vozila, njegovim konstruktivnimm karakteristikama i Zakonu o bednosti saobraćaja – pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i opterećenju vozila.

STRUKTURA NADGRADNJE

Laka Aluminijumska struktura od Aluminijumskog valovitog ili ravnog lima debljine 1 mm, sa ugaonim stubovima i ramom zadnjih vrata od toplocinkovanih čeličnih profila (uvozni montažni kit – Italija).

OPREMA

Nadgradnja je opremljena sa dvokrilnim zadnjim vratima (otvaranje 270º), sa jednom utisnutom bravom, i opcionalnio bočnim vratima. Šarke, brave i galanterija na vratima su od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili od pocinkovanog čelika u zavisnosti od želje kupca.

Pod je vodootporni šper čija se debljina u zavisnosti od nosivosti nadgradnje i vrste opterećenja kreće od 15 ÷ 27 mm, sa tego filmom i protivkliznom gornjom površinom.

Unutrašnjost nadgradnje obložena je lesodekrom debljine 3 mm u boji hrasta.

 • Unutrašnja oprema: Potreban broj plafonjere za osvetljenje unutrašnjosti sa kabinskom kontrolom. 
 • Spoljna oprema: Gabaritna svetla, oluk za odvod vode preko zadnjih vrata, merdevine i ručica e za pristup unutrašnjosti, plastični blatobrani i bočna zaštita od podletanja.
 • Oprema za konfekcionara: Obložene bočne strane čeličnim pločama sa perforiranim otvorima – “saćama”
  za šipke – nosače za konfekciju. Šipke za držanje konfekcijske robe. 

BOJENJE

Nadgradnja je obojena u belu boju RAL 9016. 

POMOĆNA MEĐUŠASIJA

Veza šasije vozila i nadgradnje ostvarena je preko odgovarajuće međušasije izrađene od hladnooblikovanih čeličnih profila, koji su međusobno spojeni vijcima–a ne klasičnim zavarivanjem.

Montažni elementi međušasije su zaštićeni protiv korozije novim postupkom tople galvanizacije za duži vek – toplim cinkovanjem u skladu sa zahtevima EN ISO 1461.

Toplo cinkovana međušasija je, osim izvanredne otpornosti na kooroziju, otporna i na dejstvo kamena i ostalih mehaničkih uticaja sa kolovoza.

Zbog odličnog vezivanja cink oksida na površinu na koju se nanosi, čini da pocinkovani elementi šasije imaju veću čvrstinu od konvencionalno primenjenog i bojom zaštišenog čelika.

Pocinkovana šasija ne mora da se boji, ali može dekorativno biti obojena u bilo koju boju po izboru kupca.

Vodeći Evropski – Nemački proizvođač “Šmitz – Cagobull”, već nekoliko godina proizvodi priključna vozila po ovoj tehnologiji dajući desetogodišnju garanciju na antikorozivnu zaštitu šasije. 

BOJENJE

Obodni profil pomoćne šasije i stubovi mogu biti obojeni u boju po želji kupca. 

OPCIONALI

Kao opcije gde je to potrebno i po zahtevu kupca nudimo i sledeće

 • Ugradnja zadnjeg hidrolifta.
 • Zadnja strana: dvokrilna vrata u visini stranica ili punoj visini nadgradnje, ili zadnju stranu zatvara platforma hidrolifta sa gornjim kapakom.
 • Alke za učvršćivanje tereta u podu ili na obodnom profilu.
 • Natpisi po zahtevu kupca.
 • Poliesterski (GRP) spojleri.
 • Sanduk za alat.
 • Ugradnja opreme po ADR-u za prevoz opasnih materija.
 • Uređaj za vuču (“Pufer”) sa donjom traverzom za nošenje za prikolice sa centralnim osovinama,
 • Pokretna – preklopna zadnja zaštita od podletanja za vuču prikolica sa centralnim osovinama,
 • Aluminijumske teleskopske šipke za fiksiranje tereta.
 • Druge oznake i obeležavanje vozila – nadgradnje. 

TIP NADGRADNJE: Pokretna biblioteka Tip: MP– PB 12.5

STRUKTURA OPREMANJA:

Unutrašnjost tovarnog prostora vozila opremljen je policama od aluminjiuma. Police su postavljenje pod uglom od 15º ka zidu furgona.

Na levoj strani tovarnog prostora, u smeru kretanja vozila, čitavom dužinom montirane su police u sledećem rasporedu:

 • Od poda do prve police, u visini od 500 mm, čitavom dužinom vozila ugrađeni su aluminijumski ormani za smeštaj dodatnog materijala.  
 • Kompletna desna strana ima 4 polja polica
 • Svako polje ima po 4 police, na koje se pakuju knjige
 • Prva polica je postavljena na 500 mm od poda, odnah iznad ormarića
 • Dubina svake police je 400 mm
 • Širina svake police je 895 mm
 • Visinsko rastojanje od police do police je 300 mm
 • Nosivost svake police je 50 kg 
 • Stubovi koje nose police, kao i svi elementi polica napravljeni su od aluminijuma
 • Svi aluminijumski delovi su zaštićeni plastificiranjem, u boju po vašoj želji

Na desnoj strani strani tovarnog prostora, u smeru kretanja vozila, police su montirane po sitom sistemu kao i na desnoj strani ali do otvora bočnih vrata, u rasporedu:

 • Od poda do prve police, u visini od 500 mm, čitavom dužinom vozila ugrađeni su aluminijumski ormani za smeštaj dodatnog materijala  
 • Kompletna desna strana ima 2 polja polica
 • Svako polje ima po 4 police, na koje se pakuju knjige
 • Prva polica je postavljena na 500 mm od poda, odnah iznad ormarića
 • Dubina svake police je 400 mm
 • Širina svake police je 1050 mm
 • Visinsko rastojanje od police do police je 300 mm
 • Nosivost svake police je 50 kg 
 • Stubovi koje nose police, kao i svi elementi polica napravljeni su od aluminijuma
 • Svi aluminijumski delovi su zaštićeni plastificiranjem, u boju po vašoj želji

U čelu nadgradnje, do vozača, postavljena su 3 reda polica, koja nisu pod uglom.

Pod – pod je izrađen od višeslojnog vodootpornog špera debljine 15 mm, sa gornje strane završno obrađen – presvučen dvokomponentnom marothaan plastičnom masom debljine 3 mm, otpornom na habanje, udare, hemijske i temperaturne uticaje i vrlo jednostavn za održavanje (pranje, čišćenje).

Krov – na krov je postavljena iverica debljine 18 mm, završno obrađena kantovanjem u boji po vašem izboru. Na krovu je ugrađeno:

 • Led rasveta u dva reda sa po 3 svetiljke
 • Krovni panoramski lufter, dimenzija 400 x 1050 (mm)

TEHNIČKI PODACI NADGRADNJE:

 • Masa ugrađene opreme (m) 280 kg± 4%

Osnovna namena tovarnih sanduka sa arnjevima i ceradom je transport i distribucija raznih vrsta roba i materijala koji nisu izloženi atmosferskom uticaju.

DIMENZIJE NADGRADNJE

 • Dužina x širina x visina: Po zahtevu kupca, prilagođene su tipu vozila, njegovim konstruktivnimm karakteristikama i Zakonu o bednosti saobraćaja – pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i opterećenju vozila.
 • Visina stranica: U zavisnosti od potrebe, visina stranica može biti 400÷1.000 mm.
 • Visina čeonog panela – zaštita kabine (od aluminijumjskih profila ili blažujke) prema potrebi može biti do ukupne visine nadgradnje.

STRUKTURA NADGRADNJE

Tovarni sanduk sa arnjevima i ceradom izrađen je od najkvalitetnijih anodiziranih aluminijumskih profila i komponenti iz uvoza (Francuska i Italija ),

Pod je od uvoznog višeslojnog vodootpornog špera (Blažujka), sa tego filmom i protivkliznom gornjom površinom. Debljina podnog špera je u zavisnosti od nosivosti sanduka i vrste opterećenja, a kreće se od 15 ÷ 27 mm.

Bočne stranice sanduka su prema dimenzijama – dužini i nameni: jednodelne, dvodelne, trodelne i četvorodelne.

Zadnja stranica – klasična obarajuća.

Srednji stubovi su obarajući “Knnegrip”. 

OPREMA

Bočne nadstranice sa drvenim ili aluminijumskim letvama, u potrebnom broju redova.

Arnjevi sa 4 reda čeličnih krovnih cevi Ø35 mm, ili aluminijumskim cevima Ø60 mm

Cerada od “SATLER” platna u boji po izboru kupca, sa natpisima po zahtevu kupca.

Oprema za carinsku sajlu,

PVC odbojnici, sa bočnih i zadnje strane kao zaštita od viljuškara,

Nogostup na zadnjoj stranici ili merdevine za pristup unutrašnjosti. 

OPCIONALI

Kao opcije gde je to potrebno i po zahtevu kupca nudimo i sledeće

 • Bočne zavesa – rol cerade sa fiksnim ili pokretnim – rol krovom.
 • Ugradnja zadnjeg hidrolifta.
 • Zadnja strana: dvokrilna vrata u visini stranica ili punoj visini nadgradnje, ili zadnju stranu zatvara platforma hidrolifta sa gornjim kapakom.
 • Bočna zaštita od podletanja.
 • Plastični blatobrani i gumene zavesice.
 • Alke za učvršćivanje tereta u podu ili na obodnom profilu.
 • Natpisi po zahtevu kupca.
 • Poliesterski (GRP) spojleri.
 • Sanduk za alat.
 • Ugradnja opreme po ADR-u za prevoz opasnih materija.
 • Uređaj za vuču (“Pufer”) sa donjom traverzom za nošenje za prikolice sa centralnim osovinama,
 • Pokretna – preklopna zadnja zaštita od podletanja za vuču prikolica sa centralnim osovinama,
 • Aluminijumske teleskopske šipke za fiksiranje tereta.
 • Druge oznake i obeležavanje vozila – nadgradnje.

POMOĆNA MEĐUŠASIJA 

Veza šasije vozila i nadgradnje ostvarena je preko odgovarajuće međušasije izrađene od hladnooblikovanih čeličnih profila, koji su međusobno spojeni vijcima–a ne klasičnim zavarivanjem.

Montažni elementi međušasije su zaštićeni protiv korozije novim postupkom tople galvanizacije za duži vek – toplim cinkovanjem u skladu sa zahtevima EN ISO 1461.

Toplo cinkovana međušasija je, osim izvanredne otpornosti na kooroziju, otporna i na dejstvo kamena i ostalih mehaničkih uticaja sa kolovoza.

Zbog odličnog vezivanja cink oksida na površinu na koju se nanosi, čini da pocinkovani elementi šasije imaju veću čvrstinu od konvencionalno primenjenog i bojom zaštišenog čelika.

Pocinkovana šasija ne mora da se boji, ali može dekorativno biti obojena u bilo koju boju po izboru kupca.

Vodeći Evropski – Nemački proizvođač “Šmitz – Cagobull”, već nekoliko godina proizvodi priključna vozila po ovoj tehnologiji dajući desetogodišnju garanciju na antikorozivnu zaštitu šasije.

BOJENJE

Obodni profil pomoćne šasije i stubovi mogu biti obojeni u boju po želji kupca.

Spavaća kaspula LAMAR LX 

Dimenzije kapsule L x B x H 2.200 x 2.160 x 1000 (mm) 

Oprema: 

 Krevet za spavanje 

 Bočni prozori (levi + desni) 

 Bočni spojleri (levi + desni) 

 Unutrašnje svetlo 

 Masa spavaće kapsule je 95 kg. 

Uz kapsulu isporučuje se i međunarodni sertifikat za istu, a ona je dokaz da je spavaća kaspule sertifikovana za montažu na vozilo

Osnovna namena vozila izolovanih po ovom kriterijumu je transport i distribucija svežih i zamrznitih namirnica u zatvorenom prostoru sa zahtevanom i kontrolisanom unutrašnjom temperaturom. Ovako termoizolovanim vozilima transportuju se isključivo paletirane namirnice. U zavisnosti od potrebnog temperaturnog režima transporta namirnica razlikujemo više vrsta termoizolacija tovarnog prostora furgonskih i pick-up vozila, koje se međusobom razlikuju samo po izolacionim svojstvima, tj. po klasi kojoj pripadaju (klasa A, B ili C). 

STRUKTURA TERMOIZOLACIJE

Termoizolacija je izrađena od sendvič panela, proizvedenih u privrednom društvu “MARCAR” od najkvalitetnijih uvoznih komponenti. Konstrukciju panela čine spoljne poliesterske – laminatne obloge (GRP) i izolaciono jezgro od tvrde Styrofoam pene (Styrofoam RTM GV X) izolacione gustine 40 kg/m³. Laminatna obloga sa spoljne strane je presvučena slojem poliestersklog gela (gel-coat) UV i vodootporan, koji je atestiran i zadovoljava sve uslove za kontakt i prevoz prehrambenih proizvoda. 

Debljine zidova sendvič panela su prema sledećem

 • Bočne strane 44,64 mm
 • Krov, ceoni zid i zadnja vrata 44,64 mm
 • Pod, izolacioni, 44,64,84 mm 

Debljine panela se određuju na osnovu termo-proračuna shodno zahtevanim režimima transporta robe (klasa C ili B po ATP – evropskoj regulative), odnosno za prevoz zamrznutih (-20 ºC) ili svežih (0 ÷ 12 ºC) proizvoda, i proračuna mehaničkih karakteristika sklopa ”metodom konačnih elemnata”.

Pod je izrađen je od polistirenske izolacione mase gustine 40 kg/m³, sa poprečnim ojačanjima na svakih 600 mm. Sa gornje strane na pod je postavljen višeslojni vodootproni šper, koji je presvušen završnim slojem od samonivelišuće dvokomponentne poliuretanske mase “Marothaan“ debljine 3-4 mm, koja je bez razređivača, antikorozivna, otporna na habanje, udare, hemijske i temperaturne uticaje i poseduje INO sertifikat po kome zadovoljava propise za prevoz prehrambenih proizvoda.

Površina poda može biti ravna ili u protivkliznom izvođenju. Pored ove standardne varijante izrađujemo i podove sa površinom od laminata ili aluminijumskog lima.

Termoizolovana furgonska vozila namenjana za prevoz zamrznutih roba i namirnica (-20 ºC) opremljena su i dodatnim sistemom “vrata u vratima”, što znači da na zadnjim i bočnim vratima postoje dupla termoizolovana vrata, sa odgovarajućom galanterijom i ramom od nerđajućeg čelika. Ugradnjom sistema “vrata u vratima” jedino je moguće obezbediti uslove da se uz izbor odgovarajućeg rashladnog uređaja u unutrašnjosti ovako izolovanog furgona postigne i održava temperatura od -200 C.

Spajanje – vezivanje konstrukcionih elemenata nadgradnje vrši se tehnologijom lepljenja jednokomponentnim poliuretanskim lepkovima ’’BOSTIK’’ ili „SIKA“, sa kojima je izvedeno i zaptivanje – hermetizacija svih spojeva kako ne bi došlo do difuzije vode i vodene pare u izolaciono jezgro sendvič panela.

Sa zadnje strane nadgradnje spajanje krovnog, bočnih i podnog panela je izvršeno preko robusne konstrukcije rama zadnjih vrata izrađenog od nerđajućeg čelika, takođe tehnologijom lepljenja. 

OPREMA

Nadgradnja je opremljena sa dvokrilnim zadnjim vratima (otvaranje 270º). Šarke, brave i galanterija na vratima su od nerđajućeg čelika.

U prednjem zidu i krovu ugrađena su potrebna ojačanja – priprema za ugradnju rashladnog uređaja.

 • Unutrašnja oprema: Potreban broj plafonjere za osvetljenje unutrašnjosti sa kabinskom kontrolom. 

Po potrebi unutrašnjost nadgradnje opremamo sa policama i odgovarajućim regalnim skladištem za smeštanje robe. 

TEHNIČKI PODACI NADGRADNJE

 • Izotermalni faktor nadgradnje (K) 0,37 ÷ 0,50 W/m2 0C
 • Klasa nadgradnje po ATP-u klasa C ili B

DIMENZIJE

– Spoljašnje: L x B x H (mm): 6.000 x 2.550 x 2.160

– Unutrašnje 5.920 x 2.450 x 2.000

NAMENA: Nadgradnja je namenjena za masovni prevoz radnika u rudnicima, površinskim kopovima, poljoprivrednim i šumskim gazdinstvima i drugim neravnim terenima.

VOZILO ZA NADGRAĐIVANJE – ŠASIJA SA KABINOM: Nadgradnja tip. MP – M27 se montira na šasiju vozila kupca. 

STRUKTURA NADGRADNJE

Konstrukciju panela čini unutrašnja poliesterska – laminatna obloga (GRP) i termoizolacija od   tvrde Styrofoam pene (Styrofoam RTM GV X).

Laminatna obloga sa unutrašnje strane je presvučena slojem poliestersklog gela (gel-coat), koji je atestiran i zadovoljava sve uslove za kontakt i prevoz prehrambenih proizvoda. 

Osnovnu strukturu nadgradnje čini kostur izrađen od čeličnih cevi i profila debljine 2÷3 mm, međusobno spojenih zavarivanjem u jednu celinu.

Sendvič konstrukciju sa termo i zvučno izolacionim panelima čine:

 • Spoljne obloge su od vodootpornog špera debljine 4 mm, presvučenog laminatom od poliestera – plastika (GRP),   bele boje – RAL 9016, pričvršćene za rešetku karoserije tehnologijom elastičnog lepljenja – DOW Betamate 7197.
 • Unutrašnje obloge su od lesodekora sa belom unutrašnjom površinom. 
 • Izolaciono jezgro panela je od tvrde Styrofoam pene, debljine 40 mm.

Pod nadgradnje je od višeslojnog vodootpornog špera – Blažujka (iz uvoza), debljine 18 mm, preko koga je zalepljen vinflex debljine 2÷3 mm, sa  antikliznom gornjom površinom. Spojevi su zavareni a krajevi hermetizovani zaptivnom masom – DOW Betafill 10210.

OPREMA

Vrata za putnike

Nadgradnja je opremljena sa dvoja jednokrilna vrata sa desne strane za ulazak i izlazak putnika. Vrata su izrađena od aluminijumskih cevi i profila, izolovana i obložena kao i bočni paneli nadgradnje. Otvaranje/zatvaranje se ostvaruje pomoću sigurnosne brave, a zaptivanje – “dihtovanje” pomoću odgovarajućeg gumenog zaptivača – “kedera”.

Stepenište za ulaz

Za bezbedan ulaz/izlaz putnika izrađena su stepeništa od čeličnih profila, čije su “gazne” površine obložene sa aluminijumskim limom sa antikliznom gornjom površinom.  

Zastakljivanje

Izvedeno je sigurnosnim jednoslojnim staklima pričvršćenim u okvire pomoću obuhvatne gume osigurane PVC profilom. Stakla na bočnim stranama, u gornjoj zoni, imaju šibere, a na čeonoj strani nadgradnje, biće ugrađeno staklo, radi vizuelne komunikacije vozača sa putnicima.

Unutrašnja oprema

 • Putnička sedišta 27 kom. – po dva reda sa obe strane.
 • Držači postavljeni  na prednjem delu putničkog prostora , duž koridora sa leve i desne strane na visini od 1.900 mm od poda nadgradnje, kao i na vratima putničkog prostora i ispred sedišta do vrata.

Grejanje 

Grejanje putničkog prostora je izvedeno pomoću WEBASTO grejača tipa AIR TOP 5500 ST, na dizel gorivo. Obezbeđena je dobra zvučna izoalcija Webasto grejača, prilikom njegovog rada.

Hlađenje

Za hlađenje putničkog prostora ugrađena je krovna ALEX klima, koja pogon dobija preko radilice motora. 

Ventilacija

Ventilacija unutrašnjosti nadgradnje se vrši preko kliznih bočnih prozora (“šibera” kao i preko 2 krovna otvora –  “luftera”. 

Signalizacija i elektrooprema

Izrađena prema propisima ZOBS-a, za prevoz radnika. 

Tri plafonjere raspoređene u koridoru za osvetljenje unutrašnjeg – putničkog prostora, sa kabinskom kontrolom,

Stepenišno svetlo na ulazu,

Prednji i zadnji gabariti nadgrdnje,

Kabinsku kontrolu zatvaranja vrata za ulazak i izlazak putnika. 

Blatobrani

Vozilo je opremljeno sa PVC blatobranima sa toplocinkovanim čeličnim držačima. 

Komunikacija

Obezbeđen je uređaj za komunikaciju iz prostora za prevoz radnika sa vozačem. 

 

Prtljažnik

Sa zadnje strane vozila, u prostoru ispod zadnjeg reda sedišta, izrađen je prtljažnik sa vratima koja se otvaraju na gore (podizaje pomoću gasnih opruga, sa bravom za zatvaranje).

POMOĆNA MEĐUŠASIJA: 

Veza nadgradnje i šasije vozila izvedena je preko pomoćne međušasije, koja je izrađena od hladnooblikovanih čeličnih profila, montažnog tipa i zaštićena protiv korozije sa toplim cinkovanjem u skladu sa zahtevima EN ISO 1461.

ZAŠTITA OD KOROZIJE: 

Čelične cevi i profili koji čine kostur nadgradnje, pre ugradnje su zaštićeni toplim cinkovanjem. Sva mesta koja se vare štite se cinkom (u spreju) kao i specijalnom raspršljivom zaptivnom masom DOW Betafill 10101.Elementi veze su zaštićeni galvanskim cinkovanjem.Svi elementi konstrukcije sa spoljašnje i unutrašnje strane su dodatno zaptiveni – hermetizovani DOW zaptivnom masom, kako bi bila sprečena svaka difuzija vlage u unutrašnjost konstrukcije.

Eliminisane su površine direktnih naleganja limova na metalnu rešetku primenom – DOW Betafill 10210, koji je ujedno i zaptivna i izolaciona masa.

TEHNIČKI PODACI:

 • Broj sedišta za putnike u nadgradnji 27
 • Broj stajanja   15
 • Zapremina nadgradnje 29,00 m³
 • Masa nadgradnje 1.600 kg.

DIMENZIJE NADGRADNJE

Spoljašnje: L x B x H (mm): 3.100 x 2.180 x 400   

Unutrašnje – korisne (mm):  3.020 x 2.100 x 400

STRUKTURA NADGRADNJE

POMOĆNA MEĐUŠASIJA:

Izrađena je od kutija i hladnooblikovanih profila, međusobno spojenih u jednu celinu. Na projektom proračunatim mestima (obrtnim tačkama) su postavljeni napred i nazad sferni oslonci Italijanske proizvodnje.

Svi elementi su od kvalitetnog čelika, mešusobno spojenih u jednu celinu postupkom elektrozavarivanja u zaštiti CO2 ili Argona.

POD SANDUKA

   Izrađena je od kutija i hladnooblikovanih profila povezanih sa limom poda u jednu celinu. Sa podom u jednoj celini je i prednja stranica od hladnooblikovanih profila.  

Na donjoj strani poda ugrađena je “kapa” cilindra i rebrima i limom povezana sa podom u jednu celinu.

Na boku poda su postavljeni mehanizmi za zabravljivanje, odnosno otvaranje bočnih stranica.

   Lim poda je od Č. 0653 (St.52-3), debljine 3 mm.

   Svi elementi su od kvalitetnog čelika, mešusobno spojenih u jednu celinu postupkom elektrozavarivanja u zaštiti CO2 ili Argona.

STRANICE

Čelične, od monoprofila, visine 400 mm.

Prednja stranica u visini kabine

HIDRAULIČNA INSTALACIJA:

   Za pogon cilindra za kipovanje, koristimo izvod sange sa motora koji ujedno pokreće i dizalicu.

   Cilindar se nalazi ispod poda karoserije. 

Komadovanje podizanjem i spuštanjem sanduka vrši se iz kabine vozila – elektro komandom.

OPREMA

 • Bočna zaštita od podletanja,
 • Blatobrani.
 • Pokrivna cerada

BOJENJE

    Priprema za bojenje se vrši peskarenjem delova i sklopova. Bojenje se vrši osnovnom i završnom dvokomponentnom akrilnom bojom u dva sloja. Završna boja je standardno u boji časije vozila ili u nijansi po želji kupca.

TEHNIČKI PODACI

  Masa nadgradnje: 590 kg ± 4% 

TIP DIZALICE: HA28E1 PROIZVOĐAČ: HYVA (HOLANDIJA) 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: HA 28 E1 (Hyva) 

 • 1 hidraulični nastavak (teleskop) 
 • podizni moment – 2,75 tm
 • maksimalni horizontalni hidraulični dohvat – 2.25 m
 • nosivost na maksimalnom horizontalnom hidrauličnom dohvatu – kg 1.200 kg
 • baza sa gredom i 2 stabilizatora maksimalne širine – 2,8 m
 • obrtna kuka nosivosti 3,2t 
 • ugao zakretanja 335° 
 • upravljanje dizalicom sa komandama na dizalici 
 • hidraulična pumpa za pogon dizalice 
 • rezervoar za ulje kapaciteta – 17 l
 • vijci za montažu
Top